O nás

Oddělení preventivní kardiologie vzniklo v roce 2002 ve Fakultní nemocnici Olomouc jako koordinační centrum prevence kardiovaskulárních (srdečně-cévních) onemocnění v regionu Olomouc, od roku 2003 je součástí I.interní kliniky FN Olomouc. Zabýváme se prevencí kardiovaskulárních onemocnění (onemocnění srdce a cév).

Prevence

Prevence nemoci je předcházení jejímu vzniku nebo oddálení komplikací a smrti v důsledku nemoci. Pokud mluvíme o předcházení vzniku nemoci, pak se jedná o prevenci primární.

Sekundární prevencí nazýváme dodržování preventivních opatření u již diagnostikované nemoci, pomáhá k mírnějšímu průběhu nemoci.

Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční
 
Rozhodující podíl na vzniku a rozvoji kornatění cév - aterosklerózy, mají krevní lipidy (tuky) a z nich zejména cholesterol. Ten se v místech narušené výstelky cévní ukládá do cévní stěny, obaluje krevními sraženinami a vazivem a vytváří tzv. aterosklerotické pláty.

Vnitřní průsvit tepny se zužuje a průtok krve se zhoršuje a zpomaluje (jako když zarůstají vodovodní trubky). V místě aterosklerotického plátu hrozí jeho prasknutí a v důsledku toho i vznik nasedající krevní sraženiny, která může průsvit tepny zcela uzavřít a průtok krve zastavit.

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je zúžení věnčitých tepen na povrchu srdce, které srdeční sval vyživují. Nemocné věnčité
  (koronární) tepny nejsou schopny v důsledku jejich zúžení (většinou aterosklerotickým plátem) nebo jejich uzávěru dodat srdečnímu svalu tolik krve, kolik jí potřebuje, a to zejména při zvýšené námaze.

Nedostatečný přítok krve k srdečnímu svalu znamená nedostatek kyslíku pro jeho práci a nedostatečný odtok zplodin látkové výměny. Tento stav se projevuje typickou bolestí za hrudní kostí, kterou nazýváme Angina pectoris.

Pokud dojde k úplnému uzavření cévy, vznikne akutní infarkt myokardu (IM). Jestliže nedojde ke zprůchodnění cévy (léky, balónkovou plastikou), část srdečního svalu odumře.