Tabulka - dotazník pro zjištění rizik

Celkové KV riziko jako vodítko pro preventivní strategii: systém SCORE
Pacienti s prokázaným KVO jsou považováni za jedince s vysokým celkovým rizikem následných cévních příhod. Je u nich třeba nejvíce ovlivnit životosprávu a případně zahájit farmakoterapii.
U asymptomatických, zdánlivě zdravých jedinců, je nutno preventivní opatření provádět podle celkového kardiovaskulárního rizika. Je třeba odhalit jedince s nejvyšším rizikem a zaměřit se u nich na intenzivní změnu životosprávy a v indikovaných případech zahájit farmakoterapii.
Při určování celkového kardiovaskulárního rizika postupujeme podle tabulky. Tato tabulka vychází z projektu SCORE , který provádí odhad rizika fatálních kardiovaskulárních příhod v následujících 10 letech. Za vysoké riziko je považována hodnota > 5% (t.zn. pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v následujících 10 letech > 5%).
Uvedená tabulka vychází z mortalitních dat České republiky a hodnot základních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění získané u reprezentativního vzorku české populace.

Osoby s již manifestním kardiovaskulárním onemocněním nebo přidruženými onemocněními u hypertenze mají vysoké (> 5%) nebo velmi vysoké (> 10%) riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v následujících 10 letech.

Společné doporučení českých odborných společností
Tato doporučení jsou dílem společné pracovní skupiny, kterou vytvořily Česká kardiologická společnost, Česká společnost pro aterosklerózu, Česká společnost pro hypertenzi, Česká internistická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Česká obezitologická společnost ČLS JEP a Česká angiologická společnost ČLS JEP.

Dotazník je volně k použití, šíření je možné při uvedení zdroje a autorů.

Odborným garant:
Hana Štěpánková, DS Soft Olomouc, spol. s r.o., tel. 585 707 303

 

Formulář - jednoduchý výpočet

Pohlaví : muž žena
 
Kuřák : ano ne
 
Věk :
 
Cholesterol :
zadejte hodnotu na 1 desetinné místo (oddělovač tečka)
Tlak : zadejte systolický tlak (vyšší naměřenou hodnotu)