Rizikové faktory
 
Rizikový faktor je statisticky významný ukazatel vedoucí k manifestaci choroby. Vědci do dnešního dne objevili více než 250 rizikových faktorů ischemické choroby srdeční.

Dělíme je na ovlivnitelné, které můžeme vlastní vůlí změnit a na neovlivnitelné, se kterými za svého života již nic neuděláme a které zhoršují naši prognózu.


RIZIKOVÉ FAKTORY

Ovlivnitelné
Neovlivnitelné
Hyperlipidemie
Zvýšené hladiny
krevních tuků
Hypertenze
Zvýšený krevní tlak
Věk
Muž nad 45 let
Žena nad 55 let
Pohlaví
(Muž)
Genetické faktory
Stres
Jiné
Osobní anamnéza