Nedostatek tělesné aktivity
 
Nedostatek pohybu zásadním způsobem nepříznivě ovlivňuje naše zdraví. Při sedavém způsobu života dochází k ochabování svalstva včetně ochabování srdečního svalu. Snižuje se tak celková výkonnost organismu. "Lenivé" srdce stárne rychleji.

Pravidelné cvičení je provázeno psychickou pohodou a snižují se negativní důsledky stresu. Osoby pohybově neaktivní často trpí bolestmi zad, hlavy. Nedostatek pohybu často vede k obezitě.

Předpokladem dobré kondice je:
1. Udržet si přiměřenou tělesnou hmotnost
2. Mít zdravé a výkonné srdce
3. Mít přiměřeně silné svalstvo
4. Udržet si pohyblivost kloubů


Ovlivnění rizikového faktoru

I. Intenzita cvičení

Při zatěžování organismu neplatí čím více, tím lépe!! Příliš intenzivní cvičení může uškodit. Intenzita cvičení má být taková, aby vyvolala dlouhodobé pozitivní změny v organismu a zároveň aby neuškodila.

Minimální zatížení lze definovat takto: 30 min. pohybové aktivity nízké intenzity denně.

Pohybovou aktivitu lze rozdělit do několika kratších úseků (to platí především pro starší osoby, kde se klade důraz na fázi odpočinku po tělesné aktivitě). Intenzita cvičení může být poměrně nízká, např. rychlá chůze.

Přiměřené zatížení úzce souvisí s cílem, jakého chceme cvičením dosáhnout. S rostoucí intenzitou cvičení se mění způsob zapojení orgánů do krytí zvýšených potřeb organismu, což se promítá ve zrychlené srdeční činnosti a tepové frekvence. Každý organismus může dosáhnout jen určité maximální výše tepové frekvence (TFmax), která závisí na věku.

TFmax = 220 - věk

Podle tepové frekvence dosažené při cvičení rozlišujeme pět pracovních pásem:

Pracovní pásmo % TFmax
Pohyb pro zdraví 50-60%
Regulace hmotnosti 60-70%
Rozvoj kondice 70-80%
Zvyšování výkonnosti 80-90%
Závodní 90-100%
 

II. Druhy cvičení

Aerobní cvičení
Organismus je do pohybu celkem vysoké intenzity po přiměřeně dlouhou dobu zapojen jako celek. Tepová frekvence nejideálněji 60-75% maxima. Vyšší zátěž organismu vyžaduje zvýšený přísun kyslíku. Dostatečná intenzita cvičení se pak projeví zapocením a zrychleným dýcháním. Rozvíjí se celková vytrvalost organismu.

Mělo by tvořit 50% celkové fyzické aktivity.

Příklady vhodné fyzické aktivity: kondiční běh, kondiční chůze, cyklistika, plavání, aerobik (pro mladé jedince), tanec.

Posilovací cvičení
Zvyšuje objem a sílu jednotlivých svalových oblastí. Přispívá k formování hezké postavy.

Mělo by tvořit 30% celkové fyzické aktivity.

Příklady vhodné fyzické aktivity: kulturistika (pro mladé jedince), kalanetika, plavání, atletika.

Rozvoj obratnosti, pohyblivosti a koordinace
Rozvíjí pohyblivost páteře a kloubů. Pohyblivost a ohebnost je znakem mládí.

Mělo by tvořit 20% z tělesné činnosti organismu.

Příklady: domácí gymnastika, tanec, pestrá pohybová rekreační činnost, míčové a jiné hry, soutěže, zábavy.

III. Kondiční program

Kondiční program je výrazem pro cílenou snahu udržet si tělesnou svěžest do dalších let a předcházet tak zdravotním rizikům plynoucím z nedostatku pohybu.

V současné době FIT - centra nabízejí obrovské možnosti, jak se zapojit do cvičení. Školení instruktoři jsou schopni provést test zdatnosti jedince a podle výsledku sestavit optimální kondiční program doslova šitý na míru každému z nás.

Takové zařízení může navštěvovat i člověk se zdravotním omezením, pokud svého instruktora o okolnostech svého zdravotního stavu informuje.

Prakticky je kondiční program sestaven ze všech druhů cvičení. FIT - centra nabízí nejrůznější druhy pohybu pod jednou střechou.

V běžném životě je třeba zařazovat nejrůznější způsoby pohybu i mimo tělocvičných center. Takovým pohybem může být chůze do práce (nahradí autobus nebo auto), chůze po schodech (náhrada výtahu a eskalátorů), podvečerní rychlá procházka místo nikdy nekončícího seriálu v TV.

Pravidla pro sestavení vhodného kondičního programu:

Střídat nejrůznější aktivity.
Omezit výpadky ve cvičení na minimum - být systematický a vytrvalý v přístupu ke cvičení.
Nepodceňovat význam odpočinku.
Při obezitě preferovat cvičení bez statického zatížení pohybového aparátu (cyklistika, plavání).