Obezita
 
Zdravé je mít optimální váhu, tedy tělesnou hmotnost přiměřenou výšce a věku osoby. Příčinou nadměrné tělesné hmotnosti je nepoměr mezi příjmem potravy a výdejem energie.

Nadbytečné kilogramy enormně zatěžují srdce, které musí čerpat krev také do zbytečných tukových tkání, přispívají ke zvýšeným hladinám cholesterolu v krvi, vysokému krevnímu tlaku a ke vzniku a rozvoji cukrovky.

Ke stanovení optimální tělesné hmotnosti používáme Body mass index (BMI, index tělesné hmotnosti).


BMI= Hmotnost (kg) / Výška (m) na druhou


Rozlišujeme tyto hmotnostní kategorie:

BMI Muži Kategorie
do 20 Podváha
20,1 - 24,9 Normální hmotnost
25 - 29,9 Nadváha
30 - 39,9 Obezita
nad 40 Těžká obezita

BMI Ženy Kategorie
do 19 Podváha
19,1 - 23,9 Normální hmotnost
24 - 28,9 Nadváha
29 - 38,9 Obezita
nad 39 Těžká obezitaOvlivnění rizikového faktoru

I. Dietní


Udržovat si celoživotně optimální váhu.

Jedinci s nadváhou bez jiných zdravotních rizik (artróza kloubů, hypertenze aj.):
racionální stravování bez nutnosti váhové redukce, dlouhodobé udržení stálé tělesné hmotnosti.

 

Jedinci obézní bez jiných zdravotních rizik:
redukce hmotnosti o 5-10% současné váhy a dlouhodobé udržení váhového úbytku.

Jedinci s těžkou obezitou:
redukce hmotnosti o 20 kg a trvalé udržení hmotnostního úbytku.

Obecná doporučení pro redukční dietu:
Nikdy ne hladovky.
Hmotnostní úbytek max. 2 kg za měsíc.
Pravidelná strava 5-6 porcí denně.
Vhodný výběr potravin s menší energetickou náročností, větším podílem vlákniny a menším obsahem tuku - viz. tabulka.
Vypít minimálně 2-3 litry tekutin denně (čaj, minerálky, …)II. Druhy cvičení

Dostatečná fyzická aktivita odpovídající věku a zdravotnímu stavu jedince. Optimálně 2x týdně 1 hod. intenzivního cvičení, nebo denně 20 min. i rozloženě do celého dne.

Kognitivně behaviorální přístup
= psychologický přístup k terapii obezity. Je nedílnou součástí terapie obezity. Vychází z faktu, že nevhodné pohybové a stravovací návyky jsou naučené a je možné se je odnaučit. Součástí je výuka dietetiky, pacienta seznamuje s vhodnými a nevhodnými pokrmy, dále si všímá návyků v denním životě a mění naučené stereotypní chování.

Tyto techniky přispívají k dlouhodobému udržení hmotnostního úbytku.

Všechny techniky zvládají specialisté školení v rámci sdružení STOB (Stop obezitě), v Olomouci provádí Krajská hygienická stanice, ul.Wolkerova 6 (každé úterý dopoledne). STOB má své internetové stránky - www.stob.cz.

III. Farmakoterapie

BMI nad 30
BMI nad 25 (jen při jiném zdravotním riziku)

Poskytuje lékař specialista na podporu ostatní terapie.

IV. Chirurgická terapie

Používá se u extrémní obezity nebo těžko ovlivnitelné obezity v případech indikovaných lékařem obezitologem.

Dnes je nejvíc užívaným chirurgickým zákrokem bandáž žaludku.