Kouření cigaret
 
Tabák a jeho kouření je hlavní rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny plic a chronické obstrukční plicní nemoci. Kouření je silná závislost.

I když naprostá většina kuřáků zkouší přestat bez cizí pomoci, úspěšnost těchto pokusů je nízká. Procento těch, kdo úspěšně přestanou sami kouřit, bývá ročně kolem 2%.

plíce kuřáka - nádor

Fagerstrômův dotazník nikotinové závislosti

1/ Jak dlouho po probuzení si zapálíte svoji první cigaretu ?
· Během 5 minut ............................... 3
· Za 6-30 minut ............................... 2
· Za 31-60 minut ............................... 1
· Za více jak 60 minut ............................... 0
   
2/ Je obtížné nekouřit v prostorách, kde není kouření dovoleno?
· Ano ............................... 1
· Ne ............................... 0
   
3/ Které cigarety byste se nechtěl(a) nebo nedokázal(a) vzdát?
· První ráno ............................... 1
· Kteroukoli jinou ............................... 0
   
4/ Kolik cigaret průměrně denně vykouříte?
· 31 či více ............................... 3
· 21-30 ............................... 2
· 11-20 ............................... 1
· méně než 10 ............................... 0
   
5/ Kouříte častěji ráno během prvních hodin po probuzení než po zbytek dne?
· Ano ............................... 1
· Ne ............................... 0
   
6/ Kouříte, i když stůněte tak, že většinu dne proležíte v posteli?
· Ano ............................... 1
· Ne ............................... 0

Součtem bodů získáte skóre:

2 a méně bodů
Nejste na nikotinu závislý(á). Proč Vy vlastně kouříte? Vždyť Vám to vůbec nebude chybět. Cigarety klidně zahoďte, jste závislí jen na manipulaci s nimi.

2 - 4 body
Mírná závislost, přestaňte, problémy nebudou a kdyby, odborníka můžete vyhledat vždycky.

5 - 7 bodů
Středně silná závislost, dokážete přestat, ale podržet Vás může odborník.

8 - 10 bodů
Silná závislost, vyhledejte odbornou pomoc.


  Ovlivnění rizikového faktoru

I. Návštěva specialisty na odvykání kouření

V Olomouci - Poradna pro odvykání kouření při Klinice TBC a plicních nemocí Fakultní nemocnice Olomouc. Tel.: 588444649.

II. Režimové

Stanovit si den D, optimálně v horizontu dvou týdnů od rozhodnutí přestat kouřit.

Informovat se dopředu o způsobu náhradní léčby nikotinem, dopředu si koupit nikotinové přípravky.

V předvečer dne D odstranit ze svého okolí cigarety a vše, co s kouřením souvisí.

Dopředu si všímat situací, kdy obvykle kouříte a připravit se dopředu na zvládání těchto zátěžových situací (náhradní činnost v podobě čištění zubů, dřepů, změny místnosti, vypít velkou sklenici vody,...)

Informovat okolí o svém záměru přestat kouřit. Poprosit kouřící přátele a spolupracovníky, aby nenabízeli cigaretu a pokud možno v přítomnosti odvykajícího nekouřili.

Změnit stereotyp dne.

Zvýšit tělesnou aktivitu (2-3x týdně sportovat, během dne si krátce několikrát zacvičit).

Kontrolovat svoji hmotnost, jíst hodně ovoce, zeleniny, vlákniny, luštěnin, málo sladkého a tučného jídla. Při odvykání může dojít k mírnému nárůstu hmotnosti (do 4 kg).

Najít někoho, kdo odvykajícího podporuje, tráví s odvykajícím velkou část dne a v rozhodnutí přestat kouřit jej utvrzuje a podporuje.

Opakovat si důvody k zanechání kouření, pozitiva plynoucí z dosaženého úspěchu.

Odměňovat se za dosažené úspěchy (ušetřené peníze mohou sloužit k nákupu nového oblečení, pěkné dovolené atd.).

III. Farmakologické

Jedná se o náhradní terapii nikotinem, která je volně prodejná v lékárnách a dále léčba Bupropionem, který je vázaný pouze na recept.

Náhradní terapie nikotinem je založena na principu potlačení vzniku abstinenčních příznaků, zvyšuje úspěšnost při odvykání kouření.

ŽVÝKAČKY - Nicorette polacrilex gum 2 mg, 4 mg nikotinu.

Silný kuřák začíná se silnější žvýkačkou (4mg nikotinu). Před užitím prvních žvýkaček je třeba se podrobně seznámit s pravidly správného žvýkání a dávkování (je třeba žvýkat pravidelně 1 žvýkačku každé 1-2 hodiny). Podrobnější informace je vhodné vyčíst z příbalového letáku, nebo získat od odborníka. Žvýkačky se hodí pro ty, kterým je žvýkání blízké, kteří neuspěli s náplastí a pro ty, kteří mají specifické kontraindikace náplasti (např. kožní reakce).

NÁPLASTI - Nicorette náplast 5 mg, 10 mg, 15 mg/16 hod Nicotinell TTS 10, 20, 30 emp.

Podle posledních výzkumů je základní dávka stejná pro všechny (nejsilnější náplast), kromě slabých kuřáků, kteří denně kouří do 10 cigaret. Doba užívání nejméně 8 týdnů, většinou však 12 týdnů. Uvolňování nikotinu z náplasti je kontinuální, u kuřáka silně závislého může dojít ke krizi, kdy nutně potřebuje zvýšit hladinu drogy ve svém organismu, pak je vhodné k náplasti přidat žvýkačku s nikotinem (jen slabší a v max. dávce 4 žvýkačky na den), případně nasální sprej.

Náplasti jsou vyhledávány pro jednodušší způsob aplikace.

Nikorette inhaller

Nicotine nasal spray