Hypertenze
 

Hypertenze (vysoký krevní tlak) je jakousi tichou plíživou hrozbou ukrytou v našich tepnách. Dlouho na sebe nemusí upozornit sebemenší obtíží, nebolí, nepřekáží.

Přesto namáhá a přetěžuje srdce, které musí přečerpávat krev do oběhu proti většímu odporu cév. Uvnitř cév přispívá k poškození vnitřní výstelky (endotelu), zvyšuje tak jejich náchylnost k ukládání cholesterolu, rozvíjí se ateroskleróza. Cévy jsou pak náchylné též k vnitřním trhlinkám, prasklinkám, uzávěrům.

Krevní tlak (TK) měříme rtuťovým manometrem (tlakoměrem).Naměřená hodnota se skládá ze:
systolického tlaku (tlak krve proti cévní stěně při srdečním stahu - systole)
diastolického tlaku (tlak krve proti cévní stěně při srdeční relaxaci - diastole).

Příklad: 120 / 80 mmHg znamená, že vyšetřený má systolický TK 120 mmHg a diastolický TK 80 mmHg.

 

Hodnota krevního tlaku v klidu by neměla přesáhnout 140/80 mmHg.

Každý dospělý by měl znát výši svého krevního tlaku a nechat si ho pravidelně měřit u lékaře.

Ovlivnění rizikového faktoru

I. Režimové

Udržovat si optimální tělesnou hmotnost, nadbytečná kila zredukovat.

Snížit obsah soli v potravě.

Vyhýbat se alkoholu.

Nekouřit.

Zbytečně se nerozčilovat a nepřepínat své síly.

Samotná úprava životního stylu může krevní tlak normalizovat, v jiných případech umožňuje nižší dávkování léků na hypertenzi, u zdravých osob může vzniku hypertenze zabránit.

II. Farmakologické

Nastupuje tehdy, když i přes režimová opatření je TK naměřený v sedě v klidu 3x za sebou vysoký nad danou normu.
Léků užívaných ke snížení krevního tlaku je nepřeberné množství, ne každý se hodí ke každému pacientovi s hypertenzí.
Je třeba pravidelně navštěvovat svého lékaře, informovat se o výši svého krevního tlaku, poctivě užívat předepsané léky.
Když jsou hodnoty tlaku při užívání léků uspokojivé, neznamená to, že je hypertenze vyléčená.

Nikdy nesmíte léčbu hypertenze přerušit nebo ukončit bez vědomí lékaře !