Tato prezentace byla vytvořena za finanční podpory dotačního programu Ministerstva Zdravotnictví ČR
"Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2003",
projekt č. 8096 "Organizace primární prevence kardiovaskulárních onemocnění".